Bendrosios sąlygos

Bendrosios sąlygos

https://www.shop.philips.lt INTERNETO PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

PRIEŠ PRIIMDAMI SPRENDIMĄ DĖL APSIPIRKIMO, SUSIPAŽINKITE SU TOLIAU IŠDĖSTYTOMIS SĄLYGOMIS

Sąvokos

 1. „PHILIPS internetinė parduotuvė“ (taip pat – „Internetinė parduotuvė“) – elektroniniu būdu teikiama paslauga, leidžianti Naudotojams matyti Turinį, nuotoliniu būdu sudaryti sutartis, sumokėti už Produktus; Internetinė parduotuvė pasiekiama adresu: https://www.shop.philips.lt.
 2. „Pardavėjas“ (taip pat – „Paslaugos teikėjas“ arba PHILIPS) – bendrovė SIA „PHILIPS BALTIC”, įmonės kodas: 40003127690, buveinės adresas: Ziedleju gatvė 2, Marupe, LV-2167 Latvija.
 3. „Naudotojas“ – asmuo, besinaudojantis Internetinės parduotuvės puslapiais, taip pat – įsigyjantis Produktus kaip vartotojas.
 4. „Vartotojas“ – asmuo, nurodytas LR Civilinio kodekso 6.2281 2 d. (fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis).
 5. „Paskyra“ – Parduotuvės puslapis, kuriame Vartotojas gali, be viso kito, valdyti savo asmens duomenis ir savo pateiktų užsakymų būseną, taip pat, prisijungęs ir pakartotinai nenurodydamas savo asmens duomenų, teikti Užsakymus.
 6. „Registracija“ – vienkartinis savanoriškas ir nemokamas veiksmas, kuriuo Vartotojas, naudodamasis Parduotuvės puslapyje esančiu administravimo skydeliu, sukuria savo Paskyrą.
 7. „Produktas“ – bet koks produktas (arba paslauga), kurį galima įsigyti Internetinėje parduotuvėje Pardavimo sutarties pagrindu.
 8. „Pardavimo sutartis“ – Produkto pardavimo sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Vartotojo, naudojantis PHILIPS Internetine
 9. „Turinys“ – bet kokia Pardavėjo ar jo partnerių pateikiama informacija (duomenys, turinys, elementai, medžiaga, algoritmai, schemos, kūriniai, žymos, logotipai, pavadinimai, ženklai, simboliai, aprašymai ir nuotraukos), nepriklausomai nuo pobūdžio, formato, įrašymo ar pateikimo būdo, esanti PHILIPS Internetinės parduotuvės puslapiuose.
 10. „Paslaugos“ – elektroniniu būdu Internetinėje parduotuvėje Pardavėjo teikiamos paslaugos, nurodytos šiose Taisyklėse.
 11. „Bendrosios sąlygos“ – šis dokumentas.

 

Bendra informacija

 • Subjektas, kuriam priklauso Internetinė parduotuvė, veikianti adresu: https://www.shop.philips.lt, bei jos pagalba teikiantis Paslaugas, įskaitant Produktų pardavimą, yra ribotos atsakomybės bendrovė SIA „PHILIPS BALTIC”, įmonės kodas: 40003127690, buveinė įsikūrusi adresu: Ziedleju gatvė 2, Marupe, LV-2167 Latvija.
 • Įsigyti Produktus Internetinėje parduotuvėje gali tik Vartotojai (t. y. fiziniai asmenys, siekiantys sudaryti ar sudarantys sutartis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais). Produktai pristatomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pardavėjas nepriima užsakymų siuntoms už Lietuvos teritorijos ribų.
 • Principai ir sąlygos, kuriais remiantis Produktai yra parduodami Internetinės parduotuvės puslapyje – išdėstyti toliau. Kiekvienas Naudotojas, įskaitant Vartotoją, pateikiantis Produktų užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo laikytis šių Bendrųjų sąlygų.
 • Elektroniniu būdu Pardavėjo teikiamų Paslaugų atžvilgiu šios Bendrosios sąlygos yra laikomos informacija, kuri turi būti pateikiama remiantis LR CK 6.2287 straipsniu.
 • Techninių reikalavimų požiūriu, norėdamas įsigyti prekes, Vartotojas privalo disponuoti aktyvia elektroninio pašto paskyra per įrenginius prijungtus prie interneto tinklo ir atitinkančius šiuos minimalius techninius reikalavimus:
 1. interneto naršyklė: Internet Explorer 9.0 ar naujesnės versijos su įjungtu ActiveX, JavaScript ir Cookies palaikymu arba Mozilla Firefox 30 ar naujesnės versijos su įjungtu Java, JavaScript ir Cookies palaikymu, arba Google Chrome 30 ar naujesnės versijos su įjungtu Java, JavaScript ir Cookies palaikymu;
 2. minimali ekrano skiriamoji geba 1024 x 768 pikselių.
 • Šios Bendrosios sąlygos Naudotojams pateikiamos nemokamai ir tokiu būdu, kad jų turinį būtų galima pasiekti, atkurti ir išsaugoti Naudotojo turimos kompiuterinės sistemos pagalba.
 • Paslaugos teikėjas per savo Internetinę parduotuvę teikia šias Paslaugas:
 1. parduotuvės asortimento atvaizdavimą;
 2. galimybę teikti Internetinėje parduotuvėje esančių Produktų užsakymus ir tuo pačiu sudaryti nuotolines Pardavimo sutartis;

III. galimybę susikurti ir naudotis Paskyra.

 • Norint gauti Paslaugas, nurodytas I. ir II. dalyje, Registracija ir Paskyros sukūrimas nėra būtini.
 • Norint gauti Paslaugą, nurodytą III dalyje, būtina atlikti Registraciją.
 1. Naudojimosi Parduotuve principai
 • Kaip Internetinės parduotuvės valdytojas, PHILIPS įsipareigoja teikti paslaugas, Bendrosiose sąlygose apibrėžtomis sąlygomis ir apimtimi.
 • Naudojimasis atskiromis Internetinėje parduotuvėje siūlomomis Paslaugomis, įskaitant resursus, kurie neprieinami neprisijungusiems Naudotojams, yra nemokamas.
 1. Užsakymas
 • Kad galėtų pateikti Produkto užsakymą, Vartotojas turi būti sulaukęs 18 metų ir būti visiškai veiksnus.
 • Norint sudaryti Produkto Pardavimo sutartį Internetinėje parduotuvėje, reikia įeiti į Internetinės parduotuvės puslapį, pasirinkti joje esančius Produktus ir pateikti elektroninį užsakymą, atliekant veiksmus laikantis nurodymų pagal Vartotojui rodomus pranešimus ir informaciją.
 • Užsakymas dėl Produktų pateikiamas užpildant Užsakymo formą, kurią galite rasti Internetinės parduotuvės puslapyje:
 1. Vartotojui prisijungus prie Paskyros Internetinėje parduotuvėje arba pateikus registracijos duomenis (prisijungimo vardą ir slaptažodį), sukurtus Mano PHILIPS puslapyje (prisijungimo galimybė, yra veikianti, kol Vartotojas disponuoja Paskyra Mano PHILIPS puslapyje – siekiant patvirtinti prisijungimo vardo ir slaptažodžio informacijos teisingumą, kuri bus gaunama iš Mano PHILIPS puslapio), arba sukūrus tokią asmeninę Paskyrą ir paspaudus atitinkamą „Užsakymo“ mygtuką;
 2. Arba be prisijungimo, pateikus asmens duomenis, reikalingus Pardavimo sutarčiai sudaryti;
 • Arba Naudotojui prisijungus prie Paskyros Internetinėje parduotuvėje, naudojantis savo paskyra viename iš socialinių tinklų: Google+, Twitter, Facebook, LinkedIn.
 • PARDAVĖJAS NESUTIKS PRIIMTI UŽSAKYMŲ, KURIE BUS PATEIKTI KITOKIAIS BŪDAIS NEI PREIŠ TAI IŠVARDINTA.
 • Norėdamas pateikti Užsakymą, Vartotojas Internetinės parduotuvės prekių krepšelyje nurodo:
 1. užsakomus Produktus ir jų kiekius;
 2. adresą, kuriuo turi būti pristatytas užsakyme nurodytas Produktas;

III. pristatymo būdą (pristatymas galimas tik per DPD kurjerių tarnybą už 0 EUR kainą – pristatymas įskaičiuotas į produkto kainą);

 1. mokėjimo būdą (galimi mokėjimo būdai nurodyti puslapyje https://www.shop.philips.lt).
 • Prieš užbaigiant Užsakymo pateikimą, Vartotojas turi sutikti su šiomis Bendrosiomis sąlygomis. Užsakymas išsiunčiamas, Vartotojui sutikus su visais esminiais jo elementais ir juos patvirtinus bei paspaudus mygtuką „Užsakymas su apmokėjimo įsipareigojimu“. Formuodamas Užsakymą, iki mygtuko „Užsakymas su apmokėjimo įsipareigojimu“ paspaudimo, Vartotojas gali keisti įvestus duomenis ir Produktų pasirinkimą. Norint tai atlikti reikia vadovautis Vartotojui rodomais pranešimais ir informacija, skelbiama Internetinės parduotuvės puslapyje.
 • Greta kiekvieno Produkto yra papildomai rodomas vienas iš šių pranešimų:
 • „Prekė yra prekyboje“ – Produktas yra parduotuvėje ir jį galima įsigyti iš karto;
 • „Prekės nėra prekyboje“ – šios pozicijos Produktas yra išparduotas, todėl apibrėžtą arba neapibrėžtą laiką jis nebus parduodamas.

Per laikotarpį nuo Užsakymo pateikimo iki to momento, kai Pardavėjas patvirtins jo priėmimą (sąlyga, būtina užsakymui įvykdyti), krepšelyje esančio išsirinkto Produkto gali nebelikti prekyboje. Tokiu atveju užsakymas nebus priimtas vykdymui.

 • Užsakymo išsiuntimas laikomas valios sudaryti su Pardavėju Pardavimo sutartį, pagal Bendrųjų sąlygų nuostatas, pareiškimu. Jeigu Užsakymas negali būti priimtas vykdymui, Pardavėjas el. laišku apie tai informuoja Vartotoją per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.
 • Per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo Vartotojas gauna el. laišką pavadinimu „Pardavimo sutarties sudarymo patvirtinimas“ su galutiniu visų esminių užsakymo elementų patvirtinimu. Pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo įmokos įskaitymo ir Vartotojui skirto el. laiško gavimo momento.
 • Laiške pateikiamas Pardavimo sutarties turinys, t. y., užsakymo numeris ir data, sutarties šalių duomenys, pagrindinės užsakyto Produkto savybės, bendra kaina, apmokėjimo būdas ir terminas, pristatymo vieta, būdas ir kaina, informacija apie galimybę atsisakyti sutarties, šalių bendravimo būdas.
 • Pardavimo sutartis sudaroma lietuvių kalba,kurios turinys atitinka  pateiktas Bendrąsias sąlygas.
 • Sudaromos Pardavimo sutarties turinio užfiksavimas, užtikrinimas ir pateikimas Vartotojui (1) suteikiant prieigą prie šių Bendrųjų sąlygų internetiname puslapyje ir (2) išsiunčiant Vartotojui prieš tai minėtą el. laišką (Pardavimo sutarties sudarymo patvirtinimą). Pardavimo sutarties turinys papildomai užfiksuojamas ir užtikrinimas Pardavėjo kompiuterinėje sistemoje.
 1. Akcijos

 

 • Kaip naudotis nuolaidų kodais ir nuolaidomis? Nuolaidų kodai gali būti suteikiami (skiriami) reklaminių akcijų metu, vadovaujantis jų taisyklėmis. Norint pasinaudoti nuolaida, užsakymo pateikimo metu nuolaidos kodo duomenis reikia įrašyti į atitinkamą langelį. Vienam užsakymui galima panaudoti tik vieną kodą, kuris turi būti įrašytas tiksliai taip, kaip nurodyta atitinkamame pranešime (pasiūlyme, taisyklėse). Nuolaidų kodai gali būti panaudoti tik iki atitinkamame pranešime (pasiūlyme, taisyklėse) nurodyto termino, taip pat jiems galioja papildomos sąlygos arba juose nustatytos sąlygos.
 • Nuolaidos ir akcijos Internetinėje parduotuvėje nesumuojamos; tai galioja, visų pirma, naujienlaiškio prenumeratos užsakymui, nuolaidų akcijoms, sezoninėms akcijoms, dovanų kuponams.
 • Reklamose demonstruojamų produktų, išpardavimo prekių ir Produktų, nepriklausančių nuolatiniam Internetinės parduotuvės asortimentui, kiekiai yra riboti. Šių Produktų užsakymų įvykdymas priklauso nuo užsakymų gavimo eiliškumo. Pardavėjas neprivalo užtikrinti pakankamo nurodytų Produktų likučio ir turi teisę pašalinti Produktus iš asortimento.
 1. Kainos
 • Visos kainos nurodomos eurais (EUR). Kainos, paskelbtos Internetinėje parduotuvėje užsakymo pateikimo metu, bus laikomos galiojančiomis tam užsakymui. Į Internetinėje parduotuvėje skelbiamas kainas yra įskaičiuotas PVM mokestis. Bendra kaina, nurodyta užsakymo formoje, yra galutinė Vartotojo už prekes mokėtina suma.
 • Jeigu siuntimo kaina neįskaičiuota į produkto kainą, siuntimo išlaidas sumoka Vartotojas – tokiu būdu ir tokią sumą, kuri bus nurodyta užsakymo patvirtinime.
 1. Užsakymo apmokėjimas

 

 • Būdai, kuriais galima sumokėti už Produktus, nurodyti Internetinės parduotuvės puslapyje adresu: www.shop.philips.lt. Už Produktus turi būti sumokėta nedelsiant po Užsakymo pateikimo. Pardavėjui negavus visos užsakyme nurodytos sumos (kartu su papildomomis išlaidomis) per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, užsakymas bus anuliuotas, o Pardavimo sutartis liks neįvykdyta.
 • Apmokėjimas už prekes galimas tik Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.
 • Pasirinkus atsiskaitymo kredito kortele būdą, Užsakymo pateikimo metu turi būti nurodyti kredito kortelės duomenys. Lėšos iš kredito kortelės bus išskaitytos sąskaitos faktūros išrašymo arba Produkto išsiuntimo momentu. Pardavėjas nepradės vykdyti Užsakymo išsiuntimo, kol kredito kortelę išdavęs subjektas neduos leidimo panaudoti kortelę užsakytų Produktų apmokėjimui. Jeigu Pardavėjas negaus tokio leidimo, informacija Vartotojui bus išsiųsta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo užsakymo pateikimo. Nesant sutikimo, užsakymas yra anuliuojamas ir Pardavimo sutartis lieka neįvykdyta.

 

 1. Užsakymo pristatymas
 • Užsakymai, pateikti per Internetinę parduotuvę, bus pristatomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 • Pardavėjas užsakymą įvykdo (t.y., Produktą išsiunčia) per 48 darbo valandas nuo užmokesčio už Produktą gavimo (įmokos įskaitymo Pardavėjo sąskaitoje) dienos. Terminą nuo išsiuntimo momento iki siuntos įteikimo nustato vežėjas (terminas yra nuo 1 iki 2 darbo dienų). Pažeidus Produktų pristatymo terminą (dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Vartotojo), Vartotojas turi teisę pateikti skundą arba atsisakyti Pardavimo sutarties.
 • Užsakant Produktus, kurie turi būti pristatyti į skirtingas gavimo vietas, užsakymus reikia teikti atskirai kiekvienam pristatymo adresui.
 • Kai, užsakius daugiau kaip vieną produktą tuo pačiu pristatymo adresu, paaiškėja, kad kurio nors iš užsakytų produktų išsiųsti nėra galimybės (pvz., prieš išsiunčiant aptinkamas Produkto defektas), visas užsakymas bus išsiųstas tik jį visiškai sukomplektavus. Tokiu atveju Vartotojas turi teisę pateikti skundą arba atsisakyti Pardavimo sutarties.
 • Apie užsakymo perdavimą siuntų tarnybai, PHILIPS elektroniniu paštu informuoja Vartotoją per 24 valandas.
 1. Teisė atsisakyti Pardavimo sutarties.

 

 • Vartotojas, per Internetinės parduotuvės puslapį sudaręs Pardavimo sutartį, gali jos atsisakyti per 14 dienų, nenurodydamas priežasčių ir nepatirdamas jokių išlaidų, išskyrus aptartas toliau.
 • Teise atsisakyti Pardavimo sutarties Vartotojas gali pasinaudoti išsiųsdamas atsisakymo pareiškimą el. paštu per internetiniame puslapyje https://www.shop.philips.lt nurodytą kontaktinę formą, taip pat raštu Pardavėjo adresu arba telefonu, susisiekęs numeriu [nurodyti numerį] (pokalbio kaina – pagal operatoriaus tarifus) su Klientų aptarnavimo skyriumi, nuo pirmadienio iki penktadienio, 08:00–18:00 val., kuris priims tokį sutarties atsisakymą. Pareiškimą dėl atsisakymo galima pateikti naudojantis forma, kurios pavyzdys pateiktas šių Bendrųjų sąlygų 1 priede, arba forma, pridėta prie vartotojų teises reglamentuojančio įstatymo, tačiau tai nėra privaloma. Numatytas 14 dienų terminas nebus pažeistas, jeigu pareiškimas bus išsiųstas iki jam pasibaigiant.
 • Pardavimo sutarties atsisakymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią Vartotojas ar Vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba;
 • Jeigu Vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, nuo tos dienos, kurią Vartotojas ar Vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;
 • Jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, nuo tos dienos, kurią Vartotojas ar Vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.
 • Jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, nuo tos dienos, kurią Vartotojas ar Vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.
 • Pardavimo sutarties atsisakymo atveju ji yra laikoma nesudaryta. Jeigu Vartotojas pareiškimą dėl Pardavimo sutarties atsisakymo pateikia Pardavėjui dar nespėjus priimti jo ofertos (t.y., pristatyti Vartotojui Pardavimo sutarties sudarymo patvirtinimo), oferta nustoja galioti.
 • Vartotojas Produktą privalo grąžinti Pardavėjui ar jo tam tikslui įgaliotam asmeniui nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos datos, kada jis atsisakė pardavimo sutarties, nebent Pardavėjas pasiūlytų pats atsiimti Produktą. Terminas nebus pažeistas, jeigu Produktas bus išsiųstas iki jam pasibaigiant. Produktas turi būti supakuotas tokiu būdu, kuris užtikrintų jo saugų transportavimą. Vartotojas sumoka tiesiogines Produkto grąžinimo išlaidas (siuntimo kainą).
 • Pardavėjas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Produkto gavimo, grąžins Vartotojui visas jo sumokėtas sumas, įskaitant Produkto pristatymo išlaidas. Jeigu Vartotojas buvo pasirinkęs kitą daiktų pristatymo būdą nei pigiausias Pardavėjo siūlomas pristatymas, Pardavėjas neprivalo grąžinti Vartotojui jo patirtų papildomų išlaidų. Pardavėjas pinigus grąžina tokiu pačiu būdu, kokį buvo pasirinkęs Vartotojas, pateikdamas Užsakymą, nebent Vartotojas pateiktų aiškų sutikimą dėl kitokio grąžinimo būdo, dėl kurio jis nepatirs papildomų išlaidų.
 • Vartotojas atsako už Produkto vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti (Produkto patikrinimui). Atkreipiame dėmesį, kad Vartotojas turi turėti galimybę atidaryti pakuotę, idant galėtų pasiekti prekes. Visgi, jeigu yra galimybė Produktą patikrinti nesunaikinant ar nesugadinant pakuotės, klientas privalo nepažeisti pakuotės. Tai galioja ir prievolei išsaugoti visas apsaugines plėveles, kuriomis apgaubtas Produktas ir kurias reikia nuimti tik tada, kai kitaip negalima patikrinti Produkto. Už Produkto vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl Vartotojo veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti (Produkto patikrinimui), taip pat už Vartotojo veiksmų, kaip antai Produkto valymas ar remontas, dėl kurių atsirado Produkto vertės sumažėjimas, atsako Vartotojas. Pardavėjas turi teisę atsisakyti grąžinti Produkto kainą, jeigu Produktas jam bus grąžintas netinkamos būklės (visų pirma, dėl higienos ar saugumo sumetimų). Tokiu atveju Pardavėjas išsiunčia Produktą atgal Pirkėjui, jeigu gauna iš Kliento siuntimo išlaidas padengiančią lėšų sumą. Gavęs atgal ne visus Produkto elementus, PHILIPS gali susilaikyti nuo kainos grąžinimo, kol negaus visų Produkto elementų arba Vartotojas nepateiks tinkamo paaiškinimo.
 • Teisė atsisakyti Pardavimo sutarties negalioja Pardavimo sutartims dėl prekių, kurios nėra masinės gamybos, o yra pagamintos pagal Vartotojo specifikaciją arba skirtos patenkinti jo individualizuotus poreikius (jeigu Parduotuvė siūlo tokią galimybę), taip pat, išskyrus atitinkamuose teisės aktuose nurodytus atvejus, sutartims dėl daiktų, kurie yra pristatomi užantspauduotoje pakuotėje ir kurių po išpakavimo negalima grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos sumetimų, jeigu pakuotė buvo atidaryta po pristatymo. Produktai, kurie negali būti grąžinami vadovaujantis prieš tai išdėstytomis nuostatomis, bus Internetinės parduotuvės atitinkamai pažymėti.
 • Visą informaciją apie Vartotojo Produktų grąžinimą, tokią kaip: 1) rekomenduojamas Produktų apsaugojimo būdas transportavimui ir kita naudinga informacija apie Produkto siuntimą; 2) Produkto patikros veiksmų, kuriuos gali taikyti Vartotojas, apimtis; 3) Produktai, kurie negali būti grąžinti; 4) grąžinamo Užsakymo statusas, galima pamatyti internetiniame puslapyje adresu: https://www.philips.lt
 1. Internetinės parduotuvės teikiamos paslaugos ir sutarčių dėl naudojimosi Paslaugomis nutraukimas.
 • PHILIPS nuolatos tobulina Paslaugų kokybę. Atsiradus klaidų ar techninių problemų dėl Paslaugos funkcionavimo, Vartotojas turi apie tai pranešti PHILIPS, naudodamasis šiose Taisyklėse pateiktais kontaktiniais duomenimis. PHILIPS nedelsdami imsis priemonių atkurti sėkmingą Paslaugos funkcionavimą. Naudotojas taip pat turi teisę savarankiškai taisyti ir identifikuoti įvestų duomenų klaidas, atlikdamas profilio redagavimą.
 • Naudotojas privalo laikytis Taisyklių nuostatų, taip pat susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių sutrikdyti sėkmingą Paslaugos funkcionavimą, t.y. be viso kito, naudotis nurodyta programine įranga bei įrenginiais. Naudotojas privalo:
 1. Internetine parduotuve naudotis taip, kad nesutrikdytų jos funkcionavimo, t.y., naudoti nurodytą programinę įrangą bei įrenginius, nesiųsti ir neskelbti Internetinėje parduotuvėje neužsakytos komercinės informacijos (šlamšto), nenaudoti kompiuterinių ar kitokių veiksmų, skirtų užvaldyti informaciją, kuri nėra skirta Vartotojui;
 2. Internetine parduotuve naudotis vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiomis teisės normomis ir šioje srityje priimta visuotine praktika;
 • Neteikti ir neperduoti galiojančiais teisės aktais uždraustos informacijos, Internetine parduotuve naudotis kitų Naudotojų ir Pardavėjo neapsunkinančiu būdu, gerbiant jų asmens teises (įskaitant teisę į privatumą) ir bet kokias kitas jiems priklausančias teises;
 1. Bet kokį Internetinėje parduotuvėje skelbiamą turinį naudoti tik asmeniniais tikslais (bet koks kitoks naudojimasis turiniu, įskaitant nuotraukas ir aprašymus, galimas tik turint aiškų rašytinį įgalioto asmens sutikimą), nesinaudoti kitų Naudotojų paskyromis ir nesuteikti prieigos prie savo Paskyros, neperduoti savo prisijungimo vardo ir slaptažodžio kitiems Naudotojams ir nesiimti kompiuterinių ar kitokių veiksmų, skirtų užvaldyti kitų Naudotojų Paskyrų slaptažodžius.
 • PHILIPS gali panaikinti Naudotojo teisę naudotis Internetine parduotuve, taip pat apriboti jo prieigą prie dalies ar visų Internetinės parduotuvės resursų ar Internetinėje parduotuvėje siūlomų paslaugų – tai gali būti atlikta nedelsiant. Naudotojas laikomas pažeidusiu šias Bendrąsias sąlyga kai:
 1. Registracijos metu arba pateikdamas užsakymą nurodė tiesos neatitinkančius, netikslius ar jau nebegaliojančius, klaidinančius arba trečiųjų asmenų teises pažeidžiančius duomenis;
 2. Naudodamasis Internetine parduotuve pažeidė trečiųjų asmenų, kitų Internetinės parduotuvės Naudotojų, asmens teises;
 • Atliko kitus veiksmus, prieštaraujančius galiojančioms teisės normoms bei šioms Bendrosioms taisyklėms.
 • Sudaromos Sutarties turinio užfiksavimas, užtikrinimas ir pateikimas Naudotojui: (1) suteikiant prieigą prie Taisyklių internetiniame puslapyje Mano PHILIPS (su galimybe parsisiųsti pdf formato failą) ir (2) išsiunčiant Naudotojui prieš tai minėtą el. laišką (Paskyros sukūrimo patvirtinimą). Sutarties turinys papildomai užfiksuojamas ir užtikrinimas PHILIPS kompiuterinėje sistemoje.
 • Bet kuri iš Šalių sutartį dėl paslaugų teikimo gali nutraukti elektroniniu būdu (naudodamasi Parduotuvės infrastruktūra – Paskyra) ir padaryti tai bet kada, nenurodydama priežasčių, su išlyga dėl kitos Šalies iki sutarties nutraukimo įgytų teisių išsaugojimo bei toliau išdėstytų nuostatų laikymosi.
 • Naudotojas, kuris yra atlikęs Registraciją, sutartį dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu nutraukia savarankiškai pašalindamas Paskyrą, t. y., atlikdamas veiksmą dėl jos pašalinimo (pasirinkdamas atitinkamą parinktį Paskyroje) arba pareikalaudamas Paslaugos teikėjo ją pašalinti (visais prieš tai išvardintais atvejais Paskyra bus pašalinta per 5 dienas nuo pašalinimo parinkties pasirinkimo arba reikalavimo pateikimo). Jeigu Naudotojas turi dvi paskyras (Mano PHILIPS bei Internetinės parduotuvės), kurioms naudoja tuos pačius prisijungimo duomenis:
 • Internetinės parduotuvės Paskyros pašalinimas pašalina Mano PHILIPS paskyrą.
 • Mano PHILIPS paskyros pašalinimas pašalina Internetinės parduotuvės Paskyrą. Prieš tai išdėstytos nuostatos neatima galimybės turėti tik vieną paskyrą (t.y., Mano PHILIPS paskyrą arba paskyrą Internetinėje parduotuvėje) – antroji paskyra susikuria tik prisijungus prie tuo atveju antrosios paskyros, naudojant prisijungimo prie pirmosios, jau sukurtos paskyros, duomenis.
 • Informuojame, kad, vadovaujantis LR CK 6.22810 1 dalimi, Naudotojas, kuris yra Vartotojas, turi teisę, nepriklausomai nuo galimybės bet kada pašalinti Paskyrą ir taip pat nepriklausomai nuo teisės atsisakyti Pardavimo sutarties, atsisakyti paslaugų teikimo Internetinėje parduotuvėje Sutarties per 14 dienų nuo Bendrųjų sąlygų 8.9 punkte nurodytos prekių gavimo datos, nenurodydamas priežasčių ir nepatirdamas išlaidų. Nustatytas 14 dienų terminas nebus pažeistas, jeigu informacija apie pasinaudojimą Vartotojo teise atsisakyti sutarties bus išsiųsta iki pasibaigiant sutarties atsisakymo terminui. Sutarties atsisakymo principai, apibrėžti šių Bendrųjų Sąlygų 8 punkte, taikomi atitinkamai.
 1. Garantija, Kokybės užtikrinimas ir įrangos atliekų grąžinimas [Garantija]

 

 • Internetinėje parduotuvėje įsigytiems Produktams yra taikoma gamintojo garantija pagal sąlygas, išdėstytas prie įrangos pridedamuose dokumentuose ir https://www.shop.philips.lt interneto puslapiuose.
 • Trečiųjų šalių produktai. Dėl kitų Produktų nei PHILIPS prekės ženklo Produktai (įskaitant Produktus, įtrauktus į Produktų paketus arba siūlomus akcijų metu), bet kokie garantiniai reikalavimai gali būti teikiami vadovaujantis tų produktų gamintojų suteiktų garantijų sąlygomis. Bet kokių egzistuojančių tokio Produkto gamintojo garantijų atžvilgiu, visi garantiniai reikalavimai turi būti pirmiausia pateikiami tiesiogiai jo gamintojui. Tokiu atveju Pardavėjas nesuteikia garantijos, kaip Produktų pardavėjas.
 • Tuo atveju, jei Pardavėjo pristatomi Produktai neatitinka galiojančios garantijos, Pardavėjas savo lėšomis, nebent tam Produktui suteiktoje garantijoje būtų numatyta kitaip, sutaiso arba pakeičia Produktą, arba sugrąžina visą ar dalį jo įsigijimo kainos, gavęs grąžintą Produktą.
 • Prireikus pasinaudoti gamintojo garantija, prašome susisiekti su Klientų aptarnavimo skyriumi telefonu [nurodyti numerį] (skambučio kaina – pagal operatoriaus tarifus, nuo pirmadienio iki penktadienio 08:00–18:00 val.), kad galėtumėte aptarti reikiamus veiksmus. Garantijos laikotarpis yra 24 mėnesiai ir yra skaičiuojamas nuo Produkto perdavimo datos. Ši garantija galioja visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 • Dėl būtinybės tinkamai patikrinti defektus, dėl kurių reiškiama pretenzija, Produktas privalo, kiek įmanoma, turėti visus elementus ir priedus (kroviklius, maitinimo šaltinius, kabelius ir kt.), kurie turi įtakos jo funkcionavimui arba gali būti priežastis ar viena iš priežasčių, dėl ko atsirado Produkto defektas.
 • Produktas turi būti supakuotas tokiu būdu, kuris užtikrintų saugų jo transportavimą į ir iš serviso. Tam rekomenduojama naudoti originalią Produkto pakuotę, nes ji yra suprojektuota specialiai saugiam Produkto transportavimui.
 • Garantija nepanaikina, neapriboja ir nesuspenduoja Vartotojo teisių, kurias užtikrina parduoto daikto kokybės užtikrinimą reglamentuojantys teisės aktai.

[Kokybės užtikrinimas]

 • Pardavėjo atsakomybės prieš Vartotoją, esant parduoto Produkto fiziniam ar teisiniam defektui, pagrindą ir apimtį (kokybės užtikrinimą) reglamentuoja galiojantys bendrieji teisės aktai, visų pirma – Civilinis kodeksas. Pardavėjas privalo Vartotojui pateikti Produktą be defektų.
 • Išsami informacija apie skundo dėl Produkto defektų pateikimą Pardavėjui bei Vartotojo teises nurodyta šių Bendrųjų sąlygų 2 priede.

[Įrangos atliekų grąžinimas]

 • Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 16 dalyje nurodyta, kad platintojai privalo nemokamai priimti Vartotojo atiduodamas buitines elektros ir elektroninės įrangos atliekas tuo atveju, jeigu Vartotojo atiduodamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra tos pačios paskirties, kaip platintojo parduodama elektros ir elektroninė įranga. Pardavėjas privalo nemokamai priimti panaudotą įrangą, tačiau ne didesnį jos kiekį nei buvo parduota naujos įrangos (su sąlyga, kad panaudota įranga yra tokio paties tipo, kaip ir įsigytas įrenginys).

[Įrangos atliekų grąžinimas]

 • Įsigydamas PHILIPS įrangą, Vartotojas turi teisę grąžinti seną įrangą. Norėdami užsisakyti šią paslaugą, kreipkitės telefonu [nurodyti numerį] (skambučio kaina – pagal operatoriaus tarifus, nuo pirmadienio iki penktadienio 08:00–18:00 val.) į Klientų aptarnavimo skyrių, kuris pasirūpins nemokamu panaudotos įrangos paėmimu.

Taip pat yra galimybė įrangos atliekas priduoti kiekviename PHILIPS serviso punkte. Informaciją apie serviso punktus galite rasti PHILIPS internetiniuose puslapiuose (https://www.shop.philips.lt arba gauto Klientų aptarnavimo skyriaus telefonu +370 616 39404 (skambučio kaina – pagal operatoriaus tarifus, nuo pirmadienio iki penktadienio 08:00–18:00 val.).

 1. Kontaktas su Internetine parduotuve

Susisiekti su Internetine parduotuve galite Klientų aptarnavimo skyriaus telefonu [nurodyti numerį] arba naudojantis kontaktine forma.

 1. Asmens duomenys
 • Asmens duomenų, tvarkomų Internetinės parduotuvės veiklos tikslais (toliau – „Asmens duomenys“) valdytojas yra Pardavėjas – bendrovė SIA „PHILIPS BALTIC”, įmonės kodas: 40003127690, buveinė įsikūrusi adresu: Ziedleju gatvė 2, Marupe, LV-2167 Latvija.
 • Pardavėjas Asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
 1. Paskyros tvarkymo;
 2. Užsakymų vykdymo;
 • Skundų nagrinėjimo;
 1. Atsakymų į Naudotojų klausimus, per Internetinės parduotuvės pateikiamas kontaktines formas, suteikimo.
 • Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Paslaugos teikimo sutarties tarp Naudotojo ir PHILIPS sudarymas ir vykdymas – 2016 m. balandžio 27 dienos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 str. 1 d. b p. Duomenys taip pat tvarkomi, siekiant įvykdyti Pardavėjui tenkančias teisines prievoles (teisiniai įpareigojimai dėl kokybės užtikrinimo, teisės aktų nustatytos mokestinės prievolės) – BDAR 6 str. 1 d. c p. Nepateikus Asmens duomenų, Pardavėjas neturės galimybės įvykdyti Užsakymą ar atitinkamai suteikti kitą Paslaugą Pirkėjui.
 • Užsakymo vykdymo tikslais yra tvarkomi šių kategorijų Asmens duomenys: vardas, pavardė, pristatymo adresas (šalis, miestas, pašto kodas, gatvė, namo ir (ar) patalpų numeris), telefono numeris (kontaktui tarp Vartotojo ir užsakymo vežėjo).
 • Paskyros sukūrimo ir tvarkymo tikslais yra tvarkomi šių kategorijų Asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas. Tuo atveju, kai naudojantis Paskyra buvo pateiktas užsakymas, Paskyroje bus išsaugoti telefono numerio ir pristatymo adreso (tolesnių užsakymų poreikiams) duomenys.
 • Duomenys apie konkretų užsakymą bus saugomi ne ilgiau kaip 6 metus, kad būtų galima išnagrinėti galimus reikalavimus dėl prekių kokybės užtikrinimo bei išspręsti klausimus, susijusius su mokestinėmis pareigomis, nustatytomis Pardavėjui.
 • Pardavėjas pasilieką teisę panaikinti Paskyrą, jeigu per nepertraukiamą 1-ių metų laikotarpį Vartotojas nesinaudojo savo Paskyra. Asmens duomenys nebus panaikinti šia apimtimi:
 1. Kai tolesnio duomenų tvarkymo būtinybę numato taikytini teisės aktai;
 2. Kai tolesnį duomenų tavrkymo laikotarpį nulemia atskiros sutartys, taisyklės ar Naudotojo sutikimas.
 3. Kai Asmens duomenys Naudotojo įrašyti kontaktinėse formose tvarkomi skundų ir atsakymų į klausimus pateikimo tikslais. Asmens duomenys bus saugomi laikantis teisės aktų ir ne ilgesnį laikotarpį nei būtina kreipimuisi išnagrinėti.
 • Pardavėjas Asmens duomenis gali tvarkyti ilgiau nei nurodyta aukščiau, jeigu tai nustatys privalomi teisės aktai.
 • Užsakymo pristatymo adresas (ir telefono numeris) bus naudojami užsakymo vykdymui ir perduodami pašto (kurjerių) tarnyboms užsakymo pristatymo tikslu. Naudotojo duomenys taip pat gali būti perduodami mokėjimo įstaigoms, užsakymo apmokėjimo tikslais – pagal Naudotojo pasirinktą mokėjimo būdą. Mokėjimų įstaigos, kaip subjektai, yra atskiri duomenų administratoriai teikiantys Vartotojui mokėjimo paslaugą.
 • Asmens duomenys taip pat bus perduodami bendrovei „PHILIPS Koninklijke N.V.“, kurios buveinė yra Eindhovene – tuo atveju, jei vėliau bus sukurta Mano PHILIPS paskyra, naudojant tuos pačius duomenis, kaip ir Internetinėje parduotuvėje.
 • Asmens duomenims apsaugoti naudojamos techninės ir organizacinės priemonės, užtikrinančios tinkamą saugumo lygį, atitinkantį galiojančių teisės aktų reikalavimus.
 • Pardavėjas nerenka Asmens asmenų iš trečiųjų šalių ar visuotinai prieinamų šaltinių, tvarko tik tiesiogiai Naudotojo pateiktus duomenis.
 • Naudotojai turi teisę:
 1. gauti informaciją apie Duomenų tvarkymą, įskaitant tvarkomų Asmens duomenų kategorijas ir galimus Asmens duomenų gavėjus;
 2. reikalauti ištaisyti neteisingus Asmens duomenis arba papildyti netikslius Asmens duomenis;
 • teisės aktų nustatytais atvejais reikalauti ištrinti Asmens duomenis – pareiškiant nesutikimą dėl jų tvarkymo;
 1. teisės aktų nustatytais atvejais reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą – jeigu įvykdyti teisiniai reikalavimai, pagrindžiantys tokį apribojimą;
 2. teisės aktų nustatytais atvejais perkelti Asmens duomenis – gavus Asmens duomenis iš Pardavėjo tokiu formatu, kuris leistų juos perduoti Naudotojo pasirinktai trečiajai šaliai;
 3. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai – jeigu Duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės normas.
 • Visi su duomenų tvarkymu susiję prašymai, klausimai ir pareiškimai turi būti siunčiami mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui el. pašto adresu: privacy@philips.com arba adresu: „SIA „PHILIPS BALTIC”, adresu: Ziedleju gatvė 2, Marupe, LV-2167 Latvija
 • Išsamūs Asmens duomenų tvarkymo ir slapukų naudojimo principai aprašyti „PHILIPS įmonės slapukų naudojimo politikoje“, kuri skelbiama internetiniu adresu: https://www.shop.philips.lt/slapuku-politika/, bei „Privatumo politikoje“, kuriuos galima rasti interneto adresu: https://www.shop.philips.lt/privatumo-nuostatos/
 1. Ginčai ir taikytina teisė
 • PHILIPS deda visas pastangas, kad bet kokie ginčai būtų išspręsti greitai ir veiksmingai. Jeigu nesate patenkinti tuo, kaip PHILIPS sprendžia Jūsų ginčą, turite teisę ginčą perduoti nagrinėti neteisminiu būdu Pardavėjui (SIA „PHILIPS BALTIC”, adresu: Ziedleju gatvė 2, Marupe, LV-2167 Latvija, http://www.philips.lt), Vartojimo ginčų komisijai prie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos bendrosios kompetencijos teismui pagal buvimo vietą. Šios Taisyklės aiškiai nustato, kad Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo ir pardavimo sutarčių nebus taikoma.
 • Šiose Bendrosiose sąlygose nesureguliuotiems klausimams bus taikomos bendrosios Lietuvos teisės normos, t. y., visų pirma: Civilinis kodeksas; Vartotojų teisių gynimo įstatymas; kitos taikytinos galiojančių bendrųjų teisės normų nuostatos.
 1. Baigiamosios nuostatos
 • Informacija apie tipinius pavojus, susijusius su naudojimusi elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis: PHILIPS įspėja dėl pavojų, būdingų naudojimuisi elektroninėmis paslaugomis, t.y., kenksmingos programinės įrangos (kenksmingų programų, „kirminų“, virusų ir „Trojos arklių“) poveikio, apsaugos priemonių nulaužimo, siekiant užvaldyti asmens duomenis ir konfidencialią informaciją tapatybės pasisavinimo tikslais (pvz., naudojant melagingus elektroninius laiškus, primenančius autentiškas žinutes, randant silpnas kriptografinės sistemos vietas, leidžiančias nulaužti arba apeiti sistemą, išviliojant slaptažodžius (phishing) melagingų, autentiškus pranešimus primenančių, elektroninių laiškų pagalba ir taip užvaldant Naudotojo asmens duomenis ir konfidencialią informaciją) bei dėl neteisėto pasiklausymo, naudojant kompiuterines programas, skirtas perimti ir analizuoti tinklu perduodamus duomenis (spyware).
 • Bendrosios sąlygos galioja neapibrėžtą laiką – tol kol funkcionuoja Internetinė parduotuvė. PHILIPS gali – dėl svarbių priežasčių, išdėstytų toliau 14.5 punkte – nutraukti elektroninių paslaugų teikimą per Internetinę parduotuvę, įskaitant Paskyros tvarkymo paslaugą, išsiųsdama apie tai informaciją, kaip aprašyta toliau šiame paragrafe.
 • Pasikeitus Bendrosioms sąlygoms, Naudotojai, turintys paskyras Internetinėje parduotuvėje, apie Bendrųjų sąlygų pasikeitimą bus informuoti el. laišku ne vėliau kaip prieš 7 dienas. Informaciją apie Bendrųjų sąlygų pasikeitimą PHILIPS taip pat paskelbs Internetinės parduotuvės puslapiuose. Supažindinimas su pakeistomis Bendrosiomis sąlygomis atliekamas vientisą Bendrųjų sąlygų tekstą paskelbiant Internetinės parduotuvės puslapiuose. Šių Bendrųjų sąlygų pakeitimas įsigalioja per PHILIPS nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 dienos nuo jo turinio paskelbimo Internetinės parduotuvės puslapiuose.
 • Jeigu per laiką, praėjusį nuo paskutinio prisijungimo, įvyko Internetinės parduotuvės Bendrųjų pardavimo sąlygų pakeitimas, Vartotojas, naudodamasis Internetine parduotuve, išreiškia sutikimą arba nesutikimą su pakeistomis nuostatomis. Nesutikus su Bendrųjų sąlygų nuostatomis, ir konkrečiai – po jų pakeitimo, galimybė apsipirkti Internetinėje parduotuvėje nesuteikiama.
 • PHILIPS pasilieka teisę keisti Bendrąsias sąlygas dėl toliau išvardintų svarbių priežasčių:
 1. vykdant prievolę, išplaukiančią iš įsiteisėjusio teismo sprendimo arba administracinio organo sprendimo;
 2. įvedant pakeitimus, tiesiogiai išplaukiančius iš saugumo sumetimų, įskaitant pakeitimus, skirtus užkirsti kelią naudojimuisi Internetine parduotuve teisės aktams ir šioms Bendrosioms sąlygoms prieštaraujančiu būdu;
 • atliekant Internetinės parduotuvės pakeitimus, įskaitant susijusius su technikos ar technologijų pažanga, apimančius pakeitimus PHILIPS sistemose. Prieš tai aprašyti pakeitimai bus įvedami išlaikant Naudotojų įgytas teises, jeigu tai leis teisės aktai. Naudotojas, nesutinkantis su Bendrųjų sąlygų pakeitimais, turi teisę bet kada pašalinti savo Paskyrą.
 • Užsakymai, kuriuos Vartotojai pateikė iki Bendrųjų sąlygų pakeitimų įsigaliojimo, bus vykdomi vadovaujantis anksčiau galiojusiomis Bendrųjų sąlygų nuostatomis.
 • Taisyklės įsigalioja 2018-09-23.
 1. 1 priedas – Sutarties atsisakymo pavyzdys

                                     

Vieta, data

                                     

Vartotojo vardas ir pavardė

                                     

Gyvenamoji vieta

                                     

Užsakymo numeris

SIA „PHILIPS BALTIC”

Ziedleju gatvė 2, Marupe

LV-2167 Latvija

Pranešimas dėl nuotoliniu būdu sudarytos sutarties nutraukimo

Pareiškiu, jog atsisakau pardavimo sutarties – Užsakymo numeris:                            

visa apimtimi/šių produktų apimtimi _________________________

(nurodyti prekes ir datą, kada jos buvo gautos/užsakytos).

                                     

Vartotojo parašas

 1. 2 priedas – Skundų teikimo taisyklės ir tvarka
 2. Skundų kokybės užtikrinimo pagrindu pagal Pardavimo sutartį
 3. Skundą dėl Pardavimo sutarties Vartotojas gali pateikti išsiųsdamas pareiškimą el. paštu per kontaktinę formą, kuri skelbiama https://www.shop.philips.lt puslapyje, išsiųsdamas raštą PHILIPS adresu arba kreipdamasis telefonu [nurodyti numerį] (skambučio kaina – pagal operatoriaus tarifus) į Klientų aptarnavimo skyrių, nuo pirmadienio iki penktadienio 08:00–18:00 val., kuris priims skundą.
 4. Vartotojui rekomenduojama skunde nurodyti: (1) informaciją ir aplinkybes, susijusias su skundo dalyku, visų pirma – defekto pobūdį ir atsiradimo datą; (2) pageidaujamą Pardavimo sutartį atitinkančios Produkto būklės atkūrimo būdą arba pareiškimą dėl kainos sumažinimo ar Pardavimo sutarties atsisakymo (1A priedas); (3) skundą pateikiančio asmens kontaktinius duomenis. Visų prieš tai išvardintų duomenų pateikimas palengvins ir pagreitins skundo išnagrinėjimą PHILIPS įmonėje.
 5. Vartotojo skundą PHILIPS imasi nagrinėti nedelsdami, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo jo gavimo. Per nurodytą laiką PHILIPS neišnagrinėjus skundo yra laikoma, kad PHILIPS pripažino skundą pagrįstu.
 6. Tuo atveju, kai tam, kad PHILIPS galėtų išnagrinėti Vartotojo skundą arba būtų įgyvendintos Vartotojo teisės, susijusias su Produkto kokybe, yra būtina Produktą pristatyti PHILIPS įmonei, PHILIPS paprašys Vartotojo pristatyti Produktą PHILIPS įmonei PHILIPS sąskaita ir PHILIPS nurodytu adresu arba perduoti Produktą PHILIPS nurodytam kurjeriui. Visgi, jei dėl defekto pobūdžio, Produkto tipo ar jo sumontavimo būdo Vartotojui būtų neįmanoma ar pernelyg sudėtinga pristatyti Produktą, jo bus paprašyta sudaryti sąlygas, iš anksto suderinus laiką, apžiūrėti produktą jo buvimo vietoje.
 7. Daugiau informacijos apie defektuoto Produkto išsiuntimą ir skundų teikimą galima gauti Vartotojų aptarnavimo skyriuje el. paštu per kontaktinę formą internetiniame puslapyje https://www.shop.philips.lt arba telefono numeriu [nurodyti numerį] (skambučio kaina – pagal operatoriaus tarifus, nuo pirmadienio iki penktadienio 08:00–18:00 val.).

Skundai dėl teikiamų Paslaugų kokybės

 1. Informuojame, kad Vartotojas turi galimybę skundą dėl teikiamų paslaugų kokybės pateikti elektroniniu būdu (PHILIPS Internetinė parduotuvė). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsniu, atsakymą į Vartotojo skundą Paslaugų teikėjas privalo pateikti per 14 dienų nuo jo gavimo. Paslaugų teikėjui nepateikus atsakymo į skundą per nustatytą terminą yra laikoma, kad jis pripažino skundo pagrįstumą. Atsakymą į skundą verslo subjektas Vartotojui pateikia popierinėje formoje arba kitoje patvarioje laikmenoje.
 2. Skundą Vartotojas gali pateikti išsiųsdamas pareiškimą el. paštu per kontaktinę formą internetiniame puslapyje oneblade.pl, raštu PHILIPS adresu arba skambindamas telefonu [nurodyti numerį] (skambučio kaina – pagal operatoriaus tarifus), nuo pirmadienio iki penktadienio 08:00–18:00 val., Klientų aptarnavimo skyriui, kuris priims skundą.
 3. Naudojimasis skundo pateikimo procedūra Vartotojui nėra privaloma ir nepanaikina jo teisės kreiptis į Vartojimo ginčų komisiją prie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar teismą.
 • Informacija apie neteisminio ginčų sprendimo galimybę
 1. Išsamią informaciją apie Naudotojo, kuris yra Vartotojas, galimybę pasinaudoti neteisminiais skundų nagrinėjimo ir reikalavimų patenkinimo būdais bei apie prieigos prie šių procedūrų tvarką galima rasti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto puslapyje http://www.vvtat.lt.
 2. Vartotojas turi šias galimybes pasinaudoti neteisminiais skundų nagrinėjimo ir reikalavimų patenkinimo būdais:
 • Vartotojas turi teisę kreiptis į Vartojimo ginčų komisiją Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje (Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 22 str. 1 d. 6 p., 22(1) str.), su prašymu išspręsti ginčą, kilusį dėl sudarytos Pardavimo sutarties. Vartojimo ginčų komisijos veikimo principai įtvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 1R-25 patvirtintuose Vartojimo ginčų komisijų nuostatuose.
 • Vartotojo kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima iš vartotojo teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti ginčą iš esmės.
 • Vartotojas gali gauti nemokamą ginčų sprendimo pagalbą, pasinaudojęs nemokama pagalba, kurią teikia visuomeninės organizacijos, kurių įstatuose yra numatytas Vartotojų teisių gynimas (pvz., Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija).
 1. Vartotojo naudojimasis neteisminiais ginčų sprendimo būdais nėra privalomas ir nepanaikina Vartotojo teisės kreiptis į teismą.
 2. Taip pat galima pasinaudoti Internetine ginčų sprendimo platforma, kuri pasiekiama adresu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, kaip numato 2013 m. gegužės 21 dienos Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamentas Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Reglamentas dėl vartotojų EGS).
 3. Periodinis Prenumeruojamų produktų siuntimas
 • PHILIPS siūlo apsipirkimo modelį, kuris suteikia galimybę atlikti periodinius pasirinktų produktų užsakymus („Prenumeruojami produktai“) už Internetinėje parduotuvėje nurodytą kainą. Norėdamas pasinaudoti periodinio siuntimo galimybe, Naudotojas turi prisijungti prie asmeninės paskyros Internetinėje parduotuvėje.
 • Prenumeruojamų produktų periodinį pristatymą galima pasirinkti naudojantis atitinkama parinktimi paskyros nustatymuose. Užmokesčio už Prenumeruojamus produktus PHILIPS reikalaus prieš kiekvieną planuojamą išsiuntimo terminą. Prenumeruojami produktai bus išsiunčiami tik PHILIPS gavus reikiamą apmokėjimą.
 • Prenumerata gali būti sustabdyta iki dienos, einančios prieš eilinį periodinį Prenumeruojamų produktų išsiuntimą. Prenumeruojamų produktų siuntimo sustabdymo laikotarpiu Klientas negaus jokių Prenumeruojamų produktų ir nepatirs jokių išlaidų, susijusių su periodiniu siuntimu. Vėl aktyvavus periodinį siuntimą, Prenumeruojamų produktų siuntimas bus atnaujintas, o užmokestis bus imamas atitinkamai pagal užsakymo vertę.
 • Sandėlyje nesant Prenumeruojamų produktų, PHILIPS gali vėluoti išsiųsti siuntą (ir atidėti su jais susijusius mokėjimus) iki sekančios planinės išsiuntimo datos, kurią Prenumeruojami produktai vėl bus prekyboje.
 • Periodinio siuntimo galimybė gali būti atšaukta bet kada, bet ne vėliau kaip iki dienos, einančios prieš sekantį Prenumeruojamų produktų išsiuntimo terminą.
 • Jeigu klientas nevykdys savo įsipareigojimų, susijusių su periodiniu siuntimu, PHILIPS pasilieka teisę paraginti klientą pašalinti pažeidimus arba bet kuriuo metu nutraukti prenumeratą.